Πιστοποίηση της INTRACOM Defense Electronics με Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – ISO 27001

5 Δεκεμβρίου 2012

Το έγγραφο πιστοποίησης της INTRACOM Defense Electronics κατά ISO 27001:2005.

Η INTRACOM Defense Electronics ανακοίνωσε πως πιστοποιήθηκε κατά ISO 27001:2005 για την υλοποίηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Το πρότυπο αυτό είναι σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο, ενώ απαιτεί από μια επιχείρηση να υιοθετεί μια συστηματική μέθοδο για τον εντοπισμό των κινδύνων για την ασφάλεια των πληροφοριών της.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 27001:2005 είναι σημαντικό επίτευγμα για την εταιρεία και δείχνει πως υιοθετεί άμεσα τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Υπογραμμίζει τη δέσμευση της INTRACOM Defense Electronics σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη προς τους συνεργάτες και πελάτες της πως η εξασφάλιση του απορρήτου, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται είναι κορυφαία προτεραιότητά της.