Πρόπλασμα του τουρκικού βλήματος αεράμυνας περιορισμένου ύψους

19 Δεκεμβρίου 2012

Πρόπλασμα του βλήματος AIHSF.

Σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης εμφανίσθηκε το πρόπλασμα του βλήματος της Roketsan για το σύστημα αεράμυνας περιορισμένου ύψους (AIHSF) της Aselsan, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Η γενική διαμόρφωση παρουσιάζει αναλογίες με εκείνη του Εξελιγμένου Βλήματος SeaSparrow (ESSM) RIM-162, καθώς η διάμετρος του πυραυλοκινητήρα είναι μεγαλύτερη αυτής του ρύγχους. Οι πτέρυγες παρουσιάζουν μεγάλο μήκος και περιορισμένο εκπέτασμα, ενώ τα ουραία πτερύγια ελέγχου συνδέονται με ελάσματα Ελέγχου Διανύσματος Ώσης (TVC) στο ακροφύσιο του πυραυλοκινητήρα. Ο συνδυασμός αυτός είναι αναπόφευκτος καθώς το βλήμα προορίζεται για κατακόρυφη εκτόξευση, οπότε πρέπει να εκτελεί ελιγμό οριζοντίωσης προτού αναπτύξει ταχύτητα και επομένως αεροδυναμική πίεση στις επιφάνειες ελέγχου. Το βλήμα θα διαθέτει ερευνητή Υπέρυθρης Απεικόνισης (IIR). Θα επιτυγχάνει ελάχιστη δραστική ακτίνα 2km και μέγιστη 10-15km κατά διαφορετικές πηγές, ελάχιστο δραστικό ύψος 30m και μέγιστο 5.000m.

Υπενθυμίζεται πως στις 21 Ιουνίου 2011 η Aselsan ανακοίνωσε πως την προηγουμένη υπέγραψε με το Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) δύο συμβάσεις σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων βλημάτων αεράμυνας περιορισμένου και μέσου ύψους:

  • Η σύμβαση για το Έργο Περιόδου Σχεδίασης και Ανάπτυξης (Περίοδος 1) του Συστήματος Βλημάτων Αεράμυνας Περιορισμένου Ύψους (AIHSF) είναι ύψους 278.371.118 τουρκικών λιρών –με την τότε συναλλαγματική ισοτιμία €114 εκατ.– και €193.059.102.
  • Η σύμβαση για το Έργο Περιόδου Σχεδίασης και Ανάπτυξης (Περίοδος 1) του Συστήματος Βλημάτων Αεράμυνας Μέσου Ύψους (ΟIHSF) είναι ύψους 250.720.295 τουρκικών λιρών –με την τότε συναλλαγματική ισοτιμία €102,75 εκατ.– και €132.113.714.

Ανταποκρίσεις από την Τουρκία ανέφεραν πως κύριος υποκατασκευαστής στα δύο προγράμματα θα είναι η Roketsan και πως η Aselsan, ως κύριος ανάδοχος, θα αναλάβει την ανάπτυξη όλων των υποσυστημάτων ραντάρ, ελέγχου βολής, διοίκησης & ελέγχου και επικοινωνιών, καθώς και τους ερευνητές των βλημάτων και τις ζεύξεις δεδομένων. Η πρόβλεψη συναλλαγματικού τμήματος στο τίμημα των δύο συμβάσεων σημαίνει πως τουλάχιστον στο στάδιο σχεδίασης και ανάπτυξης θα υπάρξει εισαγωγή υπηρεσιών και ενδεχομένως υλικών, προφανώς από κράτη της Ευρωζώνης. Αξίζει να επισημανθεί πως το συναλλαγματικό τμήμα του τιμήματος είναι μεγαλύτερο από το τμήμα σε τουρκικές λίρες. Με την ισοτιμία της εποχής, η συνολική αξία του προγράμματος AIHSF ήταν €307.145.625,77 και εκείνη του ΟIHFS €234.867.933,26. Η συνολική αξία των δύο προγραμμάτων υπερβαίνει ελαφρά τα €542 εκατ. Η επίσημη ανακοίνωση της Aselsan δεν ανέφερε ούτε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δύο προγραμμάτων, ούτε προοπτικές παραγωγής των συστημάτων. Είναι πάντως απόλυτα σαφές πως επρόκειτο για συμβάσεις σχεδίασης και ανάπτυξης, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου η φάση παραγωγής.