ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: LoR για 90 Abrams & 10 M88A2, δεν υπάρχουν διαθέσιμα Μ113Α3

31 Ιανουαρίου 2014

Ο Στρατός των ΗΠΑ προς το παρόν δεν διαθέτει πλεονάζοντα Μ113Α3 προς παραχώρηση.

Αρνητική ήταν τις προηγούμενες ημέρες η απάντηση του Στρατού των ΗΠΑ σε ελληνικό αίτημα για υποκατάσταση των 250 υπό παραχώρηση Τεθωρακισμένων Μεταφοράς Προσωπικού (APC) M113A2 από Μ113Α3, καθώς δεν υπάρχουν πλεονάζοντα οχήματα της έκδοσης αυτής. Τα Μ113Α2 ανήκουν σε σύνολο 420 παραχωρούμενων οχημάτων οικογένειας, που περιλαμβάνει επίσης Μ577Α2 σταθμού διοίκησης, Βελτιωμένα Οχήματα TOW (ITV) M901A2 κ.λπ. Τα οχήματα αυτά θα μεταφερθούν στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2014.

Στο μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα στάλθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ ελληνική Επιστολή Αιτήματος (Letter Of Request: LoR) για 90 άρματα μάχης Μ1Α1 Abrams και 10 Τεθωρακισμένα Οχήματα Περισυλλογής (ARV) M88A2 Hercules.