«ΕΑ&Τ» Φεβρουαρίου: Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ)

5 Φεβρουαρίου 2014

Στιγμιότυπο από παίγνιο στον επιτελικό προσομοιωτή JTLS της ΣΕΝΤ. («ΕΑ&Τ»/Δ.Ι. Μανακανάτας)

Στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, επισκεπτόμαστε και παρουσιάζουμε τη Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ) του Πολεμικού Ναυτικού, που τον Δεκέμβριο του 2013 συμπλήρωσε 50 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, από το 1963. Η ΣΕΝΤ φέρει την τεράστια ευθύνη να δημιουργεί και να ανατροφοδοτεί το Πολεμικό Ναυτικό με ικανούς και εμπνευσμένους ηγήτορες, οι οποίοι αποτελούν και το κύριο συστατικό της Ναυτικής Ισχύος.

Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, η ΣΕΝΤ με ίδια μέσα σχεδίασε και ανέπτυξε έναν προσομοιωτή Διαδικασιών Ναυτικής Τακτικής ο οποίος υποστηρίζεται αποκλειστικά από το προσωπικό του ΠΝ. Είναι απλός και ταυτόχρονα μοντέρνος σε τεχνολογία και παρέχει συνολική τακτική εικόνα και αντίληψη του θεάτρου των επιχειρήσεων σε κάθε θαλαμίσκο (cubicle). Ουσιαστικά ο κάθε θαλαμίσκος μπορεί να προσομοιώνει το κέντρο επιχειρήσεων φρεγάτας, πυραυλακάτου, κανονιοφόρου και έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλο πλοίο ή ελικόπτερο και φυσικά την επιλογή σεναρίων για εκπαιδευτικά αντικείμενα σε πόλεμο Επιφανείας, Αέρος, Ανθυποβρυχιακό και Ηλεκτρονικό.

Η ΣΕΝΤ διαθέτει επίσης Επιτελικό Προσομοιωτή, ή σύστημα Joint Theatre Level Simulation (JTLS) –Διακλαδική Προσομοίωση Επιπέδου Θεάτρου– το οποίο αφορά ουσιαστικά ένα μοντέλο προσομοίωσης interactive (αλληλεπίδρασης με το χρήστη), multi-sided (πολύπλευρο με δυνατότητα να παίζουν ταυτόχρονα έως και δέκα ασκούμενες πλευρές), ενώ υποστηρίζει συνδυασμένες διακλαδικές επιχειρήσεις (αεροπορικές, χερσαίες, ναυτικές, διοικητικής μέριμνας (ΔΜ), πληροφοριών, ειδικές επιχειρήσεις). Η καρδιά του συστήματος JTLS είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών που  χρησιμοποιεί αλγόριθμους για τον υπολογισμό των στοιχείων στις προαναφερθείσες επιχειρήσεις.

Η Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής του ΠΝ, αποκλειστικά στο τεύχος Φεβρουαρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα.