«ΕΑ&Τ» Φεβρουαρίου: Κινητοί αισθητήρες επιτήρησης του ΕΣ – Ραντάρ BOR-A 550 & κάμερες Margot XXL

5 Φεβρουαρίου 2014

Το ραντάρ BOR-A 550 και ο αισθητήρας Margot XXL ανεπτυγμένα στο έδαφος, στη διάρκεια άσκησης. («ΕΑ&Τ»/Θ.Η. Γραμματικός)

Στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, παρουσιάζονται οι κινητοί αισθητήρες επιτήρησης του Ελληνικού Στρατού. Για την κάλυψη των αναγκών επιτήρησης της ελληνοτουρκικής μεθορίου υπογράφηκε στις 7 Μαρτίου 2000 μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Thales Communication GmbH σύμβαση ύψους €40,3 εκατ. για την προμήθεια 20 ραντάρ επιτήρησης BOR-A 550 και 10 αισθητήρων υπερύθρων Margot. Ακολούθως το 2001 παραγγέλθηκαν οι συλλογές εγκατάστασης επί οχημάτων, στα πλαίσια άσκησης σχετικού δικαιώματος προαίρεσης που προέβλεπε η αρχική σύμβαση και περιελάμβανε μεταξύ των άλλων τις απαραίτητες καλωδιώσεις και πτυσσόμενους ιστούς μήκους τριών μέτρων. Τέλος, το Μάρτιο του 2003 ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια μίας ακόμη παρτίδας 20 ραντάρ και 10 αισθητήρων με τις αντίστοιχες συλλογές εγκατάστασης του υλικού επί οχημάτων “Hummer”. Τα συστήματα αξιοποιούνται επιχειρησιακά από το Όπλο των Διαβιβάσεων και συγκεκριμένα από Μονάδες του 1ου και του 2ου ΣΕΗΠΠΕΠ με περιοχή ευθύνης το Δ’ Σώμα Στρατού και την ΑΣΔΕΝ αντίστοιχα.

Παρουσίαση του ραντάρ BOR-A 550 και της κάμερας υπερύθρων Margot αποκλειστικά στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.