«ΕΑ&Τ» Απριλίου – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΕΖΜ «Ερμής» Φάση Β’ – Οι παραδόσεις σε εξέλιξη

4 Απριλίου 2014

Πανοραμική άποψη της ανάπτυξης συστήματος RAP στην κορυφή υψώματος για την κάλυψη των αναγκών κάποιου σχηματισμού. Διακρίνεται αριστερά το όχημα Steyr 18M26P41 6x6 που μεταφέρει τον κλωβό και δυο οχήματα ΜΒ-290GD φορείς των μονάδων κινητού ανταποκριτή (Mobile Subscriber Terminal). (ΔΔ/Β)

Στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραδόσεων του Συστήματος Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης (ΣΕΖΜ) «Ερμής» – Φάση Β’ στον Ελληνικό Στρατό. Έπειτα από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και αναβολές, αναμένεται εκτός απροόπτου η ολοκλήρωση εντός του 2015 των παραδόσεων από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), όλων των επιμέρους υποσυστημάτων που συγκροτούν το πλήρες ΣΕΖΜ «Ερμής» – Φάσης Β’. Για την ιστορία, η αρχική σύμβαση ύψους €269 εκατ. υπογράφηκε μεταξύ της τότε Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών (ΓΔΕ) και της ΕΑΒ στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, ενώ το συνολικό κόστος ανερχόταν €334 εκατ. περίπου, καθώς τα υπόλοιπα €65 εκατ. αφορούν συμπληρωματικές συμβάσεις για υλικά και συσκευές, οχήματα και έργα υποδομής.

Λεπτομέρειες στο τεύχος Απριλίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί αύριο Παρασκευή 4 του μηνός.