«ΕΑ&Τ» Ιουνίου: Οι πραγματικές προτεραιότητες της αναβάθμισης του Πυροβολικού Μάχης

5 Ιουνίου 2014

Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού στην άσκηση «ΒΕΡΣΗΣ 2014» φέρει φορητό ασύρματο, καθώς τα Μ109 του Ελληνικού Στρατού δεν διαθέτουν ασυρμάτους για φωνητική επικοινωνία. (Γραφείο Τύπου ΓΕΣ)

Στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, παρουσιάζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Πυροβολικό Μάχης και οι προτεραιότητες για την αντιμετώπισή τους. Με την παραλαβή και αξιοποίηση των 223 μεταχειρισμένων M109A3GEA2 από τα γερμανικά πλεονάσματα, το Πυροβολικό Μάχης του Ελληνικού Στρατού κατέστη ιδιαίτερα ισχυρό και ευέλικτο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του διαθέτει επαρκή αριθμό σύγχρονων αυτοκινούμενων πυροβόλων και Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ) για τον εξοπλισμό όλων των Μονάδων πρώτης γραμμής. Ωστόσο, λόγω της ύπαρξης πολλών διαφορετικών συστημάτων από διαφορετικές πηγές, αλλά και κυρίως της έλλειψης επαρκούς αριθμού σύγχρονων μέσων υποστήριξης της συνολικής αποστολής του Πυροβολικού Μάχης, καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη για έναν επιλεκτικό εκσυγχρονισμό, ο οποίος θα πρέπει κατά βάση να είναι ισόρροπος και με το μικρότερο δυνατό κόστος, ώστε να μπορεί να καταστεί εφικτός στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα.

Το συχνότερο σφάλμα στις απόπειρες αξιολόγησης των δυνατοτήτων του Πυροβολικού Μάχης είναι η έμφαση στον τύπο και στον αριθμό των πυροβόλων και σε ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως το διαμέτρημα, το μέγιστο βεληνεκές και ο ρυθμός βολής. Τα πράγματα όμως είναι εξαιρετικά πολυσύνθετα, αφού για την επιτυχή εκτέλεση μιας αποστολής βολής με τη μέγιστη ακρίβεια και ταχύτητα υπεισέρχονται δεκάδες παράμετροι και συντελεστές που πέραν της άρτιας εκπαίδευσης του προσωπικού και την αδιάλειπτη Διοικητική Μέριμνα, απαιτούν μια σειρά από τεχνικά μέσα, τα οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να μην φαίνονται τόσο σημαντικά, ωστόσο παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα.

Μια ουσιαστική ανάλυση που αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές, αποκλειστικά στο τεύχος Ιουνίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.