«ΕΑ&Τ» Αυγούστου: ΤΑΜΣ σε κατοικημένο τόπο – Η Μ/Κ Διμοιρία επί το έργον

31 Ιουλίου 2014

Εκκαθάριση οικήματος με ρίψη χειροβομβίδας. («ΕΑ&Τ»/Δ.Ι. Μανακανάτας)

Στο τεύχος Αυγούστου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που θα κυκλοφορήσει την Τρίτη 5 του μηνός, παρουσιάζεται η περιοδική Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) με αντικείμενο την επίθεση σε κατοικημένο τόπο από Μηχανοκίνητη (Μ/Κ) Διμοιρία του Ελληνικού Στρατού. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κατοικημένους τόπους (operations in urbanised terrain), γνωστές και ως “urban warfare”, αποτελούν ζωτικό κομμάτι του σύγχρονου τρόπου διεξαγωγής πολέμου. Η ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος στο μείζον πεδίο αντιπαράθεσης του σύγχρονου πολέμου οφείλεται στους ταχύτατους ρυθμούς αστικοποίησης που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς, σύμφωνα με τις πλέον μετριοπαθείς επιστημονικές προβλέψεις, το 2025 τα 2/3 των κατοίκων του πλανήτη θα ζουν σε πόλεις. Μια πιο τολμηρή επιστημονική προσέγγιση υποστηρίζει ότι το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 85% έως το 2050. Είναι σαφές ότι η εξάπλωση του αστικού ιστού στην ύπαιθρο έθεσε νέα επιχειρησιακά δεδομένα, τα οποία οδήγησαν τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ενσωμάτωση των τεχνικών του αγώνα σε κατοικημένες περιοχές ως τμήμα της κλασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τον Ελληνικό Στρατό, μέχρι πρόσφατα το σύνηθες ήταν να έχουν τον πρώτο λόγο στον αστικό αγώνα οι Ειδικές Δυνάμεις. Ωστόσο οι Ειδικές Δυνάμεις θα κληθούν να πραγματοποιήσουν χειρουργικού τύπου επιχειρήσεις, ενώ ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων –από τη στιγμή που ο χώρος αντιπαράθεσης μεταφέρεται ουσιαστικά στο αστικό περιβάλλον– θα πραγματοποιηθεί από τις μονάδες του Πεζικού. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από τα διδάγματα των πολέμων των τελευταίων δεκαετιών, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στο Ιράκ.

Η ΤΑΜΣ σε κατοικημένο τόπο αποτελεί ρουτίνα για τα Τάγματα του ΕΣ στην περιοχή του Έβρου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος Αυγούστου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί την Τρίτη 5 του μηνός.