«ΕΑ&Α» Οκτωβρίου – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Συγκεκριμενοποιήθηκε η προσφορά για 5 AP-3C Orion

6 Οκτωβρίου 2014

Αεροσκάφος AP-3C σε άσκηση Έρευνας Και Διάσωσης. (RAAF)

Στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, παρουσιάζονται λεπτομερείς πληροφορίες για την οριστική και συγκεκριμένη προσφορά 5 Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) AP-3C της Βασιλικής Αυστραλιανής Πολεμικής Αεροπορίας (RAAF) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΕΑ&Τ» η αυστραλιανή προσφορά συγκεκριμενοποιήθηκε περί τις 20 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει πλέον 5 αεροσκάφη με τιμή πολύ χαμηλότερη του μισού των €350 εκατ. που ενέκρινε στις 30 Ιουλίου 2014 η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, για την επάνοδο σε υπηρεσία δύο παροπλισμένων Ρ-3Β του Πολεμικού Ναυτικού και τον εκσυγχρονισμό πέντε αργότερα. Για την ακρίβεια, το κόστος των 5 AP-3C με τις πλήρεις, σημερινές επιχειρησιακές τους ικανότητες και με μηδενικό ρίσκο, είναι χαμηλότερο ή οριακά μεγαλύτερο του μισού των €270 εκατ. που προβλέπεται να δαπανηθούν για το προωθούμενο πρόγραμμα τεσσάρων Ρ-3Β, όπως αποκάλυψε ο συνάδελφος Λεωνίδας Μπλαβέρης της «ΕΑ&Τ» στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» στις 20 Σεπτεμβρίου 2014. Για το τελευταίο πρόγραμμα, η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία δήλωνε στις 7 Μαΐου 2013 προς το ΓΕΝ, με επιστολή που απεκάλυψε η εφημερίδα KONTRA NEWS στις 14 Σεπτεμβρίου 2014:

«Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας ζητήθηκε η επανεκτίμηση κόστους για την ενεργοποίηση των Α/Φ Ρ-3Β, σας γνωρίζουμε ότι η LockheedMartinAeronautics (LMAero) θεωρεί για τους λόγους που παρατίθενται κατωτέρω ότι η ενεργοποίηση των Ρ-3Β δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή χαμηλού κόστους και ρίσκου βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, και ως εκ τούτου παραμένουμε στην πρόταση που υπεβλήθη με ανάλογη επιστολή μας στην Ηγεσία του ΠΝ, την 27η Μαρτίου 2013, με βάση την ανακατασκευή Α/Φ P-3Cτου USN (ExcessDefenseArticles – EDA).»

Οι ώρες πτήσης των AP-3C και το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του τεύχους αυτού, ενώ η RAAF εφαρμόζει καθεστώς Ασφάλειας Μέσω Επιθεώρησης (SBI) που επιτρέπει την αναβολή της εφαρμογής δομικού Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (MLU) με σχετικό σύνολο της LM Aero. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να διευκολύνει την εκτέλεση επιχειρήσεων από το ΠΝ, παράλληλα με την απαιτούμενη τελικά εφαρμογή δομικού MLU. Πρέπει να είναι σαφές πως τόσο τα παροπλισμένα Ρ-3Β όσο και τα AP-3C απαιτούν δομικό MLU, κοινό σε αμφότερα. Το κόστος είναι κοινό και πολύ χαμηλότερο από εκείνο της απαιτούμενης αναβάθμισης του συστήματος αποστολής των Ρ-3Β, οπότε σε κάθε περίπτωση η πρόταση των AP-3C παραμένει πολύ συμφερότερη οικονομικά.

Τα €270 εκατ. περιλαμβάνουν επάνοδο δύο αεροσκαφών Ρ-3Β σε υπηρεσία στην παρούσα κατάσταση, με μηδαμινές επιχειρησιακές ικανότητες, καθώς και τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων με νέο σύστημα διαχείρισης δεδομένων, αρτηρίες MIL-STD 1553B, νέο ραντάρ και IFF, σύστημα ηλεκτροπτικών/ υπερύθρων MX-15 της Wescam, επικοινωνιακό σχήμα με ζεύξη Link-11, σύστημα Μέτρων Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ESM) και συσκευές ναυτιλίας INS/GPS. Προαιρέσεις που θα απαιτήσουν πρόσθετες δαπάνες είναι η ανθυποβρυχιακή ικανότητα με σύστημα ακουστικής επεξεργασίας δεδομένων ηχοσημαντήρων και Εντοπιστή Μαγνητικών Ανωμαλιών (MAD), το σύνολο αυτοπροστασίας με Σύστημα Προειδοποίησης Προσέγγισης Βλημάτων (MAWS) και διανομείς αεροφύλλων/ θερμοβολίδων, οι ζεύξεις Link-16/22 και η ικανότητα βολής βλημάτων Harpoon και Maverick. Το AP-3C προσφέρει τόσο τις βασικές όσο και σχεδόν όλες τις προαιρετικές ικανότητες σήμερα, ενώ υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις πιλοτηρίου. Επιπρόσθετα, τα αυστραλιανά αεροσκάφη παρέχουν δυνατότητα υποστήριξης χερσαίων δυνάμεων, όπως για παράδειγμα μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) σε νησίδες, μέσω της Τακτικής Κοινής Ζεύξης Δεδομένων (TCDL).

Αποκλειστικές λεπτομέρειες στο τεύχος Οκτωβρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.