«ΕΑ&Τ» Φεβρουαρίου: STANAG 4569 Έκδοση 2 – Επίπεδα Προστασίας για Επιβαίνοντες Τεθωρακισμένων Οχημάτων

3 Φεβρουαρίου 2015

Πλάκα δοκιμής με 12 πλήγματα από ρωσικές βολίδες 7,62mm (7,62x39) Διάτρησης Θωράκισης Εμπρηστικές (ΑΡΙ) και ένα από Βλήμα Προσομοίωσης Θραύσματος (FSP) των 20mm.

Στο τεύχος Φεβρουαρίου 2015 του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί αύριο Τετάρτη 4 του μηνός, παρουσιάζεται η Έκδοση 2 της Συμφωνίας Τυποποίησης (STANAG) 4569 του ΝΑΤΟ με τίτλο «Επίπεδα Προστασίας για επιβαίνοντες τεθωρακισμένων οχημάτων». Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον τα τεθωρακισμένα οχήματα υπόκεινται σε μια διαρκώς επεκτεινόμενη ποικιλία απειλών και χρησιμοποιούν ένα επίσης διευρυνόμενο φάσμα μέτρων προστασίας από αυτές. Η αρθρογραφία και βιβλιογραφία για τεθωρακισμένα οχήματα περιλαμβάνει συχνές αναφορές στα Επίπεδα Προστασίας της STANAG 4569, η δεύτερη έκδοση της οποίας κυκλοφόρησε στις 18 Δεκεμβρίου 2012 από την Υπηρεσία Τυποποίησης του ΝΑΤΟ (NSA). Η συμφωνία συνοδεύεται από τη Συμμαχική Έκδοση Μηχανικής 55 (Allied Engineering Publication: AEP-55) με τίτλο «Διαδικασίες για αξιολόγηση του επιπέδου προστασίας των τεθωρακισμένων οχημάτων» που αποτελείται από 4 τόμους:

  • Τόμος 1, απειλές Κινητικής Ενέργειας (ΚΕ) και πυροβολικού.
  • Τόμος 2, απειλές ναρκών.
  • Τόμος 3, απειλές Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (IED).
  • Τόμος 4, απειλές Χημικής Ενέργειας (CE).

Οι τόμοι 1 και 2 έχουν εκδοθεί, το 1ο μέρος του τόμου 3 βρίσκεται στο στάδιο του προσχεδίου και των παρατηρήσεων από τα κράτη του ΝΑΤΟ, ενώ οι υπόλοιποι προετοιμάζονται.

Μια απαραίτητη περιγραφή της STANAG 4569 (Ed. 2) και της AEP-55 (Ed. 2) στο τεύχος Φεβρουαρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί αύριο Τετάρτη 4 του μηνός.