Κυκλοφορεί η «Ετήσια Ανασκόπηση 2015-2016» για την ισορροπία δυνάμεων Ελλάδας – Τουρκίας – Κύπρου

19 Ιουνίου 2015

 

Για 18η συνεχή χρονιά, η «Ετήσια Ανασκόπηση 2015-2016» κυκλοφορεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην υπόλοιπη Ελλάδα και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Αθήνα.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου στην υπόλοιπη Ελλάδα και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Αθήνα, κυκλοφορεί η «Ετήσια Ανασκόπηση 2015-2016» του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» με αντικείμενο την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Ανεξάρτητα από την εμπορική ονομασία της, η μοναδική έκδοση αναφοράς του συντακτικού επιτελείου της «ΕΑ&Τ» δημιουργήθηκε το 1997 και εκδίδεται αδιαλείπτως από τότε, για 18η χρονιά εφέτος. Το σκεπτικό της έκδοσης είναι η συγκέντρωση σε έναν τόμο όλων των σημαντικών εξελίξεων του προηγούμενου δωδεκαμήνου και των διαγραφόμενων μελλοντικών τάσεων, καθώς και η παρουσίαση των αποθεμάτων ανά κλάδο ενόπλων δυνάμεων και κατηγορία κρίσιμου υλικού, σε εύληπτους αλλά λεπτομερείς και ενημερωμένους συγκριτικούς πίνακες και χάρτες.

Η «Ετήσια Ανασκόπηση 2015-2016» περιλαμβάνει:

  • Κεφάλαια για τις Χερσαίες, Ναυτικές και Αεροπορικές Δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς και για την Εθνική Φρουρά και τις Τουρκικές Δυνάμεις Κατοχής στην Κύπρο.
  • Πλήρη ενημέρωση για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις και σκέψεις σχετικά με την αναδιοργάνωση του Ελληνικού Στρατού.
  • Λεπτομερή ενημέρωση για τη φάση στην οποία βρίσκονται τα προγράμματα προμηθειών των ελληνικών και τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα συντήρησης και διατήρησης στρατιωτικών μέσων και οπλικών συστημάτων.
  • Νέα συγκριτικά διαγράμματα σε καίριους τομείς της ισορροπίας δυνάμεων.
  • Λεπτομερείς χάρτες διάταξης των χερσαίων και αεροπορικών δυνάμεων, των ραντάρ επιτήρησης αέρος και των αντιαεροπορικών συστημάτων μέσης και μακράς ακτίνας δράσης.

Για 18η συνεχή χρονιά, η «Ετήσια Ανασκόπηση 2015-2016» κυκλοφορεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην υπόλοιπη Ελλάδα και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Αθήνα.