«ΕΑ&Τ» Σεπτεμβρίου: Τουρκικό άρμα μάχης Altay – Τα πρωτότυπα διαμόρφωσης παραγωγής

8 Σεπτεμβρίου 2015

Το PV2, τελευταίο από τα 4 πρωτότυπα και δεύτερο από τα πρωτότυπα επιχειρησιακής διαμόρφωσης του Altay, στην έκθεση IDEF 2015 τον Μάιο του 2015.

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, παρουσιάζονται τα πρωτότυπα διαμόρφωσης παραγωγής του τουρκικού άρματος μάχης Altay, όπως εμφανίσθηκαν στην έκθεση IDEF 2015 του προηγούμενου Μαΐου. Εφόσον η συγκεκριμένη διαμόρφωση εγκριθεί από τον Τουρκικό Στρατό, θα αποτελέσει τη βάση για τα οχήματα προπαραγωγής. Παρά την αρνητική διεθνή οικονομική συγκυρία, το πρόγραμμα Altay παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται εντός του 2016 να υπογραφεί η πρώτη σύμβαση για την παραγωγή σε σειρά που θα αφορά τις πρώτες 250 μονάδες.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση των δυο αρχικών πρωτοτύπων δοκιμών το 2013, ένα για δοκιμές ευκινησίας (Mobility Test Rig: MTR) και ένα για δοκιμές πύργου (Firing Test Rig: FTR), η εταιρεία κατασκεύασε και δυο τελικά Πρωτότυπα Οχήματα (Prototype Vehicles: PV1/2). Το PV1 παραδόθηκε στον Τουρκικό Στρατό τον Απρίλιο του 2014 και ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές ευκινησίας, αντοχής και αξιοπιστίας, ενώ το PV2 που παραδόθηκε στα τέλη Νοεμβρίου παρουσιάστηκε στην έκθεση IDEF 2015 και χρησιμοποιείται για Αξιολόγηση Συστήματος και Δοκιμές Αποδοχής.

Λεπτομερής περιγραφή των πρωτότυπων διαμόρφωσης παραγωγής του Altay, στο τεύχος Σεπτεμβρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.