«ΕΑ&Τ» Σεπτεμβρίου: Το πόρισμα της πολύνεκρης συντριβής του ελληνικού F-16D στο Αλμπαθέτε

8 Σεπτεμβρίου 2015

Το F-16D Block 50 της ΠΑ με σειριακό αριθμό 93-1084 σε πτήση, με βλήμα ΑΙΜ-9 στον Σταθμό 1 και δεξαμενές καυσίμου στους Σταθμούς 4, 5 και 6. Ένα CATM-88B μόλις διακρίνεται στον Σταθμό 7 της δεξιάς πτέρυγας, όπως στις 26 Ιανουαρίου 2015.

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, δημοσιεύεται ολόκληρο το πόρισμα για τη συντριβή του F-16D Block 50 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στην Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Αλμπαθέτε της Ισπανίας στις 26 Ιανουαρίου 2015. Το δυστύχημα στο πλαίσιο του Προγράμματος Τακτικής Ηγεσίας (TLP) του ΝΑΤΟ, αποτέλεσε μια πολύνεκρη τραγωδία για τη Γαλλία και την Ελλάδα. Έτσι, σε μια επίδειξη διαφάνειας, το πόρισμα για το δυστύχημα αναρτήθηκε στις 28 Ιουλίου στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ερευνών Ατυχημάτων Άμυνας (BEAD) του γαλλικού Υπουργείου Άμυνας. Τα κρίσιμα σημεία δημοσιεύθηκαν στο τεύχος Σεπτεμβρίου του αδελφού περιοδικού “Air Power & Technology”, για λόγους έκτασης όμως δεν περιλήφθηκαν πρόσθετες ενδιαφέρουσες πληροφορίες του πορίσματος. Μια πλήρης παρουσίαση και ανάλυση δημοσιεύεται στις επόμενες σελίδες της «ΕΑ&Τ», παρά τον όγκο του υλικού, επιτρέποντας στους αναγνώστες να διαμορφώσουν ιδία άποψη. Τονίζεται πως είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται έκθεση διερεύνησης ατυχήματος αεροσκάφους της ΠΑ.

Κατά τη Συμφωνία Τυποποίησης (STANAG) 3531 του ΝΑΤΟ και τη Συμμαχική Έκδοση Πτητικής Ασφάλειας (AFSP) 1.3, στις 27 Ιανουαρίου 2015 συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Διερεύνησης Ασφαλείας (Safety Information Board: SIB) στο οποίο συμμετείχαν με 8 αξιωματικούς η Ελλάδα περιλαμβανόμενου του προέδρου, με 8 η Ισπανία, με 4 η Γαλλία, με δύο οι ΗΠΑ και με έναν η Γερμανία και η Ιταλία. Τα ονόματα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α του πορίσματος. Το πλαίσιο της διερεύνησης ήταν οι STANAG 3531 και AFSP-1.3. Σύμφωνα με την τελευταία, το SIB εξέδωσε το πόρισμα υπό την ακόλουθη δήλωση:

«Δεν είναι ο σκοπός της διερεύνησης ατυχημάτων Α/Φ να αποδώσει υπαιτιότητα ή ευθύνη. Το μοναδικό αντικείμενο της διερεύνησης και της Τελικής Έκθεσης είναι η πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων».

Από την άποψη αυτή, αναφέρει το πόρισμα, οποιαδήποτε γνώμη των ερευνητών σχετικά με το αίτιο του ατυχήματος ή τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό και παρουσιάζονται στο πόρισμα, δεν μπορεί να θεωρηθεί πειστήριο σε οποιοδήποτε αστικό ή ποινικό δικαστήριο, ούτε μπορεί να θεωρηθεί αποδοχή υπαιτιότητας από οποιοδήποτε κράτος ή πρόσωπο. Οι εισηγήσεις του πορίσματος απευθύνονται στις αρμόδιες κανονιστικές αρχές, οι οποίες ευθύνονται να αποφασίσουν σε ποιες ενέργειες θα προβούν.

Ολόκληρο το πόρισμα για τη συντριβή του F-16D της ΠΑ στο Αλμπαθέτε, στο τεύχος Σεπτεμβρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.