«ΕΑ&Τ» Οκτωβρίου: Συγκριτική μελέτη της RAND για τον Στρατό των ΗΠΑ – Ρομποτικά Συστήματα & Τελικά Συμπεράσματα

5 Οκτωβρίου 2015

Το Crusher κατασκευάσθηκε από το πανεπιστήμιο Κάρνεγκι Μέλον με χρηματοδότηση της DARPA.

Στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί αύριο Τρίτη 6 του μηνός, παρουσιάζεται το τελευταίο τμήμα της συγκριτικής μελέτης του ερευνητικού οργανισμού RAND για τα συστήματα του Στρατού των ΗΠΑ, με αντικείμενο τα ρομποτικά συστήματα. Παρουσιάζονται επίσης τα τελικά συμπεράσματα της μελέτης.

Στις ΗΠΑ έχει πραγματοποιηθεί ραγδαία μεγέθυνση της ρομποτικής τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία, ενώ τα αρκετά τελευταία χρόνια υπήρξαν εντυπωσιακά για την ολοκλήρωση της τεχνολογίας αυτής. Αρκετές χιλιάδες συστήματα έχουν προστεθεί στη δομή δυνάμεων, ενώ η μεγέθυνση αναμένεται να συνεχίσει στο ορατό μέλλον. Ενώ η πλέον πρόσφατη ολοκλήρωση της ρομποτικής τεχνολογίας συνέβη αρχικά στον αεροπορικό τομέα με την παράταξη πολλών νέων Μη επανδρωμένων Εναερίων Συστημάτων (UAS), σημαντικά μεγαλύτερη ολοκλήρωση είναι πιθανό να συμβεί τα επόμενα χρόνια στον χερσαίο τομέα με ένα ευρύ φάσμα Μη επανδρωμένων Οχημάτων Εδάφους (UGV).

Ενώ οι κλάδοι επενδύουν σε μη επανδρωμένα συστήματα επί αρκετές δεκαετίες, η πρόσφατη μεγέθυνση προωθείται σε μεγάλο βαθμό μετά από νομοθεσία του Κογκρέσου, που έθεσε συγκεκριμένους στόχους για παράταξη μη επανδρωμένων οχημάτων (το ένα τρίτο των επιθετικών αεροσκαφών και το ένα τρίτο των χερσαίων οχημάτων μάχης). Ενώ οι ηγεσίες των κλάδων ήταν αρχικά διστακτικές για τους στόχους αυτούς, οι τελευταίοι επιτεύχθηκαν ή βρίσκονται σε πορεία επίτευξης. Η τάση αυτή αποδεικνύεται καθώς υπάρχουν πλέον περισσότερες ώρες πτήσης UAS παρά επανδρωμένων αεροσκαφών σε ετήσια βάση, ενώ εκπαιδεύονται περισσότεροι χειριστές για τα πρώτα παρά για τα δεύτερα.

Ενώ οι ΗΠΑ ηγούνται σήμερα στα UAS και UGV, ορισμένα άλλα κράτη δεν υστερούν σημαντικά. Από μία άποψη, τα μη επανδρωμένα συστήματα παρέχουν μια ευκαιρία άλματος προς τα εμπρός για χώρες που δεν έχουν κατορθώσει να παρατάξουν μια ανταγωνιστική αεροπορία. Από διαφορετική άποψη, τα μη επανδρωμένα συστήματα προσφέρουν μια ευκαιρία ανάπτυξης όλο και περισσότερο εξελιγμένων Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (IED). Από οποιαδήποτε οπτική, υπάρχουν σαφή πειστήρια πως η ξένη αγορά μη επανδρωμένων συστημάτων πιθανότατα θα μεγεθυνθεί, με τη ζήτηση να είναι εξίσου μεγάλη ή και μεγαλύτερη από εκείνη των ΗΠΑ στο μέλλον. Ορισμένες από τις χώρες που έδειξαν ενδιαφέρον ή άρχισαν αναπτυξιακά προγράμματα δεν είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Η συγκριτική μελέτη της RAND για τα ρομποτικά συστήματα του Στρατού των ΗΠΑ και τα τελικά συμπεράσματα, στο τεύχος Οκτωβρίου της «ΕΑ&T» που κυκλοφορεί αύριο Τρίτη 6 του μηνός.