«ΕΑ&Τ» Οκτωβρίου: Συγκριτική μελέτη της RAND – Ομάδες μάχης πεζικού & προγράμματα μελλοντικού στρατιώτη

5 Οκτωβρίου 2015

Η ΟΜ πεζικού του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ περιλαμβάνει 13 μέλη, καθώς αποτελείται από τρεις Ομάδες Πυρός και τον επικεφαλής, ο οποίος βρίσκεται εκτός της δομής των ΟΠ. (US Marine Corps)

Στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί αύριο Τρίτη 6 του μηνός, ολοκληρώνεται η δημοσίευση της μελέτης του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού ερευνητικού ιδρύματος RAND της Καλιφόρνια, με τίτλο «Συγκρίνοντας Συστήματα του Στρατού των ΗΠΑ με Ξένα Αντίστοιχα: Εντοπίζοντας Πιθανά Κενά Ικανοτήτων και Ενοράσεις από Άλλους Στρατούς».

Το 2011 ο διοικητής του Κέντρου Αριστείας Ελιγμού του Στρατού των ΗΠΑ, Υποστράτηγος Ρόμπερτ Μπράουν, αναγνώρισε την αποβιβασμένη ομάδα μάχης (squad) ως το «θεμέλιο της αποφασιστικής δύναμης». Ωστόσο είναι ακριβώς στο επίπεδο της ομάδας μάχης όπου ο Στρατός των ΗΠΑ παραθέτει το χαμηλότερο ποσό αποφασιστικών πλεονεκτημάτων αναφορικά με παρούσες και προβλεπόμενες απειλές.

Ο Στρατός των ΗΠΑ δεν είναι ο μόνος στην επιθυμία του να υπερτερεί στα θεμελιώδη δομικά στοιχεία μιας χερσαίας δύναμης. Τα μαθήματα από πρόσφατες συρράξεις, οι πρόοδοι της τεχνολογίας και οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές προτεραιότητες έχουν οδηγήσει στρατούς ανά τον κόσμο να επενδύουν στην έρευνα και σχεδίαση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού στρατιώτη και ομάδας μάχης. Ορισμένα από τα προγράμματα αυτά φαίνονται να εστιάζουν πρωταρχικά σε τεχνολογικές προόδους για να βελτιώσουν τις ικανότητες και την ισχύ της ομάδας μάχης. Άλλα προγράμματα υπογραμμίζουν τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες της λειτουργίας των ομάδων μάχης, ενώ ορισμένα ακόμη περιλαμβάνουν συναφείς μεταβολές στην οργάνωση και εκπαίδευση, στα οχήματα και στις αρχές χρήσης.

Το κεφάλαιο αυτό αναλύει μια επιλογή προγραμμάτων εκσυγχρονισμού ομάδων μάχης πεζικού και στρατιωτών ανά τον κόσμο, με σκοπό να υποστηρίξει τις αποφάσεις επενδύσεων εκσυγχρονισμού του Στρατού των ΗΠΑ. Ενώ πρωταρχικός αντικειμενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναδείξει εναλλακτικές λύσεις εξοπλισμού αποβιβασμένων ομάδων μάχης, η χρήση του εξοπλισμού εκείνου και η αποφασιστική υπεροχή συνδέονται στενά με την οργάνωση καθηκόντων μιας ομάδας μάχης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τις συνέπειες των επιλογών μεταφοράς της. Έτσι, δύο ενότητες είναι αφιερωμένες σε σύντομες αναλύσεις των προτιμήσεων επάνδρωσης και Οχημάτων Μάχης Πεζικού (IFV). Μία άλλη ενότητα συγκρίνει οπλικά συστήματα επιπέδου ομάδας μάχης εναντίον κάλυψης (counterdefilade).

Όπως ίσχυε στα προηγούμενα κεφάλαια, υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες σχεδίασης μεταξύ των στρατών του κόσμου σχετικά με την οργάνωση και τον εξοπλισμό των ομάδων μάχης πεζικού. Ακόμη και εντός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Στρατός και το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC) προσεγγίζουν διαφορετικά το μέγεθος της ομάδας μάχης. Καθώς ο Στρατός εξετάζει την οργάνωση και τον εξοπλισμό της ομάδας μάχης, θα πρέπει να διερευνήσει προσεκτικά τις αποστολές που προορίζεται να εκτελεί η τελευταία.

Μια μοναδική συγκριτική μελέτη μεγέθους και σύνθεσης ομάδων μάχης πεζικού και προγραμμάτων μελλοντικού στρατιώτη, στο τεύχος Οκτωβρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί αύριο Τρίτη 6 του μηνός.