«ΕΑ&Τ» Οκτωβρίου: Άρμα Μάχης ΑΜΧ-30Β2 – Στον Ελληνικό Στρατό & στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου

6 Οκτωβρίου 2015

Άρμα μάχης ΑΜΧ-30Β2 της ΕΦ, με το συζυγές αυτόματο πυροβόλο των 20 χιλ. ευδιάκριτο. (Αρχείο «ΕΑ&Τ»/ Θ.Η. Γραμματικός)

Στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, παρουσιάζεται το άρμα μάχης ΑΜΧ-30Β2 της Εθνικής Φρουράς, το οποίο συχνά επισκιάζεται από το πολύ ισχυρότερο και μεταγενέστερο T-80U, ενώ η μνήμη της σχετικά σύντομη παρουσία της αρχικής έκδοσης ΑΜΧ-30G στον Ελληνικό Στρατό ξεθωριάζει. Ο Ελληνικός Στρατός προμηθεύτηκε το 1969 συνολικά 190 άρματα της αρχικής έκδοσης χωρίς σταθεροποίηση πυροβόλου, συν 6 άρματα περισυλλογής (ΑRV) ΑΜΧ-30D. Το 1988 η Γαλλία προμήθευσε στην ΕΦ τα πρώτα της πραγματικά άρματα, 16 ΑΜΧ-30Β2 τα οποία συγκρότησαν μια ανεξάρτητη Ίλη αρμάτων. Το 1989 η Γαλλία έδωσε πιστοποιητικό τελικού χρήστη για 36 ΑΜΧ-30 που μεταβιβάστηκαν από τον ΕΣ στην ΕΦ, με την προϋπόθεση να εκσυγχρονιστούν στο επίπεδο Β2. Ένα σημαντικό κενό της σχετικής αρθρογραφίας καλύπτεται στο τεύχος Οκτωβρίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.