Προσωρινή αναστολή έκδοσης του περιοδικού “Air Power & Technology”

6 Νοεμβρίου 2015

 

Η εταιρεία ΔΥΡΟΣ ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή της έκδοσης του περιοδικού “Air Power & Technology”, εξαιτίας των ελέγχων διακίνησης κεφαλαίων και των προβλημάτων που δημιουργούν στην εισαγωγή χαρτιού. Η εταιρεία εισάγει αυτόνομα χαρτί από το εξωτερικό για να επιτυγχάνει χαμηλές τιμές, τα “capital controls” όμως δεν επιτρέπουν την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας για την εκτύπωση του συνόλου των περιοδικών μας. Με την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων χαρτιού, η προσωρινή αναστολή έκδοσης του “AP&T” ήταν αναπόφευκτη. Η εταιρεία θα δρομολογήσει την επανέκδοση του περιοδικού μετά την άρση των ελέγχων διακίνησης κεφαλαίων. Ευχαριστούμε θερμά τους αναγνώστες του “AP&T” για την υποστήριξη και το ενδιαφέρον τους, όπως και εκείνους των υπόλοιπων περιοδικών μας, «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία», «Καταδρομή & Ασφάλεια» και «Μάχες & Στρατιώτες», η κυκλοφορία των οποίων συνεχίζεται κανονικά και αδιατάρακτα.