«ΕΑ&Τ» Μαρτίου: Προμήθειες συντήρησης & διατήρησης των ελληνικών ΕΔ – Μια ανασκόπηση της σημερινής κατάστασης

3 Μαρτίου 2017

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια πυροτεχνικών υποσυγκροτημάτων των βλημάτων εναντίον πλοίων ΑΜ39 Exocet Block 2 οδεύει προς ματαίωση. (ΓΕΑ)

Στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των διαφόρων προγραμμάτων συντήρησης και διατήρησης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως καταγράφονται από προκηρύξεις, κατακυρώσεις και ματαιώσεις διαγωνισμών. Η ανασκόπηση αυτή προσφέρει την ευκαιρία αναφοράς σε καίρια προγράμματα υποστήριξης και διατήρησης στρατιωτικών μέσων και οπλικών συστημάτων, τα οποία κατά κανόνα δεν απασχολούν την ειδησεογραφία. Το εκτεταμένο αφιέρωμα προσφέρει επίσης το υπόβαθρο για να παρακολουθούνται στο μέλλον οι σχετικές εξελίξεις, χωρίς την αναπόφευκτη αποσπασματικότητα της μηνιαίας ειδησεογραφίας.

Τα έγγραφα διαγωνισμών και προμηθειών αναφέρονται σε «υποπρογράμματα», επειδή «πρόγραμμα» είναι το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και το Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Πληρωμών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΤΚΠΠΠΠΑΥ)!

Στο αφιέρωμα αναλύονται συγκεκριμένα:

 • Η υποστήριξη των Mirage 2000EGM/BGM και 2000-5 Mk2.
 • Οι τρέχοντες διαγωνισμοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
 • Οι υλοποιούμενες συμβάσεις της ΠΑ, όπως καταγράφονται από την παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ). Περιλαμβάνονται τόσο διακρατικές συμβάσεις με τις ΗΠΑ (FMS Cases) όσο και εμπορικές συμβάσεις.
 • Πρόσφατες αναθέσεις συμβάσεων της ΠΑ.
 • Προγράμματα υποδομών της ΠΑ.
 • Η υποστήριξη των Leopard 2HEL/A4 και Leopard 1 του Ελληνικού Στρατού.
 • Οι διαγωνισμοί του ΕΣ για πέλματα ερπυστριών οχημάτων, για ανταλλακτικά οχημάτων Steyr και Mercedes 240-290GD, σταθμών ασυρμάτων και οπλισμού (G3A3, HK11, Minimi, MG3), για συντήρηση κρυπτοσυσκευών, του Συστήματος Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης ΕΡΜΗΣ και των ελικοπτέρων ΝΗ90, καθώς και για προμήθεια αλεξιπτώτων.
 • Οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών για την είσοδο σε υπηρεσία των υποβρυχίων Τύπου 214 και του ΩΚΕΑΝΟΣ (S118).
 • Οι διαγωνισμοί του Πολεμικού Ναυτικού για την υποστήριξη και συντήρηση συγκροτημάτων πρόωσης πλοίων.
 • Οι διαγωνισμοί του ΠΝ για την υποστήριξη και συντήρηση όπλων και συστημάτων μάχης των πλοίων.
 • Οι υλοποιούμενες συμβάσεις του ΠΝ, όπως καταγράφονται από την παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) και όπως προαναφέρθηκε για την ΠΑ.

Ένα μοναδικό αφιέρωμα για τα προγράμματα συντήρησης και διατήρησης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στο τεύχος Μαρτίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.

 

arowΑρχείο Ειδήσεων 2016...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2015...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2014...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2013...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2012...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2011...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2010...