«ΕΑ&Τ» Μαρτίου: Επιχειρήσεις με Χιόνια και Ψύχος – Ένας «άγνωστος πόλεμος» για το ελληνικό περιβάλλον

3 Μαρτίου 2017

Άρμα μάχης Leopard 2HEL της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού σε εκπαίδευση στο χιόνι, στις 13 Ιανουαρίου 2017. (ΓΕΣ)

Στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, αναλύονται οι ιδιαιτερότητες των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον με χιόνι και πάγο, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και το Εγχειρίδιο Εκστρατείας με τίτλο «Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία» του ΓΕΣ. Στα μέσα Ιανουαρίου 2017 οι σχηματισμοί του Ελληνικού Στρατού στον Έβρο αξιοποίησαν το δριμύ ψύχος και την κάλυψη του εδάφους από χιόνι για να πραγματοποιήσουν σχετική εκπαίδευση. Στις 11 Ιανουαρίου αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) φωτογραφίες από την εκπαίδευση της 50ής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού με περιοχή ευθύνης στον κεντρικό Έβρο, όπου εμφανίζονταν άρματα μάχης Leopard 1A5, τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού Μ113 και αυτοκινούμενα (Α/Κ) οβιδοβόλα Μ109Α3GE A2. Ακολούθησαν στις 13 Ιανουαρίου φωτογραφίες της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού του νότιου Έβρου με Leopard 2HEL και Μ113, καθώς και της XVI Μ/Κ ΜΠ του βόρειου Έβρου με Leopard 2A4, PzH 2000, M109A3GE A2, Βελτιωμένα Οχήματα TOW (ITV) M901 και βλήματα Kornet-E σε Τροχοφόρα Οχήματα Υψηλής Κινητικότητας Πολλαπλής χρήσης (HMMWV, “Humvee”, “Hummer”).

Η κάλυψη του δυνητικού θεάτρου επιχειρήσεων στον Έβρο με χιόνι και πάγο δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, αλλά και δεν διαρκεί για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Η πιθανότητα διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων υπό ανάλογες συνθήκες είναι περιορισμένη, αλλά τυχόν σχετική αδυναμία του ΕΣ θα δημιουργούσε ευκαιρίες στον δυνητικό αντίπαλο, οπότε η σχετική προετοιμασία και εκπαίδευση είναι ενδεδειγμένη.

Λεπτομέρειες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε συνθήκες χιονιού και ψύχους, στο τεύχος Μαρτίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.

 

arowΑρχείο Ειδήσεων 2016...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2015...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2014...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2013...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2012...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2011...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2010...