«ΕΑ&Τ» Μαΐου: Διακρατική χρονομίσθωση MALE UAV για την ΠΑ – Αποστολές ISR σε περίοδο ειρήνης

3 Μαΐου 2017

Ένα MALE UAV τύπου Heron της ισραηλινής ΙΑΙ, μισθωμένο στην Αυστραλία. (ΙΑΙ)

Στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, αναλύεται η απόφαση της ΓΔΑΕΕ στις 31 Μαρτίου 2017 για συγκρότηση επιτροπής επιτελικής επεξεργασίας και τροποποίησης Όρων Διακρατικής Συμφωνίας για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια ΜΕΑ κατηγορίας MALE με χρονομίσθωση». Η εισαγωγή των προβλέψεων της διακρατικής συμφωνίας, της χρονομίσθωσης και της κατηγορίας Μέσου Υψόμετρου, Μακράς Διάρκειας πτήσης (Medium Altitude, Long Endurance: MALE) των Μη επανδρωμένων Οχημάτων Αέρος (Unmanned Air Vehicles: UAV) είναι σημαντικές διαφοροποιήσεις έναντι προηγούμενης απόφασης στις 4 Σεπτεμβρίου 2015, με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή επιτελικής επεξεργασίας και τροποποίησης των Γενικών και Ειδικών Όρων για την ενεργοποίηση του υποπρογράμματος «Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων ΜΕΑ». Ανεπίσημες εκτιμήσεις προσδοκούν πως θα υπάρξει συμφέρουσα προσφορά είτε από τις ΗΠΑ είτε/ και από το Ισραήλ.

Τα MALE UAV της εξεταζόμενης κατηγορίας, ακόμη και τα πλέον προηγμένα, προορίζονται αποκλειστικά για δράση σε ανεκτικά (permissive) περιβάλλοντα, όπου η απειλή εναντίον τους από το έδαφος, την επιφάνεια της θάλασσας και τον αέρα είναι ανύπαρκτη ή εντελώς αμελητέα στο ύψος πτήσης τους. Αυτό ισχύει σε όλες τις εμπειρίες χρήσης συστημάτων της κατηγορίας μέχρι σήμερα, όπου οι αντίπαλοι, κυρίως διάφορες τζιχαντικές ή γενικά ανταρτικές ομάδες στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, στο Ιράκ και στη Συρία, στη Λιβύη και στο Μάλι, δεν αποτελούν απειλή για τα MALE UAV. Ο λόγος είναι απλός, η αδυναμία επιβίωσης των αεροχημάτων αυτών σε διεκδικούμενο (contested) εναέριο χώρο.

Λεπτομέρειες για το επιχειρησιακό υπόβαθρο του προγράμματος, τις δυνητικές υποψηφιότητες MALE UAV, τη νομοθεσία χρονομίσθωσης στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες ισραηλινές συμβάσεις με τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Γερμανία στο τεύχος Μαΐου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.

 

arowΑρχείο Ειδήσεων 2016...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2015...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2014...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2013...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2012...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2011...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2010...