«ΕΑ&Τ» Ιουλίου: «Αβλαβής διέλευση» από χωρική θάλασσα, έρευνες & ασκήσεις σε ξένη ΑΟΖ

6 Ιουλίου 2017

Βολή Βλήματος Κυλιόμενης Ατράκτου (RAM) RIM-116B από την κορβέτα BÜYÜKADA (F512) στην άσκηση «Αστερίας 2017», την 1η Απριλίου 2017. (TDK)

Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» που κυκλοφορεί, αναλύονται τα ζητήματα της «αβλαβούς διέλευσης» πολεμικών πλοίων από ξένη χωρική θάλασσα, καθώς και της διεξαγωγής ερευνών και ασκήσεων σε ξένη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Μεταξύ 13 και 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στον Μαρμαρά, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο η Άσκηση «Θαλασσόλυκος 2017» (Denizkurdu-2017) του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού (TDK). Πλοία του TDK πραγματοποίησαν διελεύσεις από τα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα (ΕΧΥ) στο πλαίσιο της άσκησης, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Εξωτερικών να καταγγείλει στις 15 Μαΐου «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» στην περιοχή του Αγαθονησίου. Τι ακριβώς προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας για την «αβλαβή διέλευση» πολεμικών πλοίων από χωρικά ύδατα ξένου κράτους;

Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2321 της 23ης Ιουνίου 1995 (ΦΕΚ 136/Α). Η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της UNCLOS, αλλά το Τμήμα 3 με τίτλο «Αβλαβής Διέλευση στη Χωρική Θάλασσα» του Μέρους ΙΙ «Χωρικά Ύδατα και Συνορεύουσα Ζώνη» μπορεί να θεωρηθεί πως αποτυπώνει το εθιμικό δίκαιο, δεσμεύοντας όλα τα κράτη ανεξαιρέτως. Το τμήμα αυτό –του οποίου τα σημαντικότερα άρθρα παρατίθενται σε ένθετο– παρέχει εκτεταμένη διακριτική ευχέρεια στα ξένα πλοία που εκτελούν αβλαβή διέλευση. Πράγματι η έννοια της διέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 18 της UNCLOS, «περιλαμβάνει το δικαίωμα κράτησης μηχανών και αγκυροβολίας, αλλά μόνον εφόσον αυτές αποτελούν συνήθη συμβάντα της ναυσιπλοΐας ή καθίστανται αναγκαίες λόγω ανωτέρας βίας ή κινδύνου ή προς τον σκοπό παροχής βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία ή αεροσκάφη τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο.»

Τα κυπριακά και ελληνικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν κατά κανόνα πως οι δραστηριότητες θαλάσσιων επιστημονικών ερευνών της Τουρκίας και οι ασκήσεις του TDK στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, οριοθετημένη ή δυνητική, παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας, την «κυριαρχία» και/ ή τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει ή να περιορίζει τις ασκήσεις αεροναυτικών δυνάμεων σε ξένη ΑΟΖ, ούτε προβλέπεται κάποια διαδικασία αδειοδότησης από το παράκτιο κράτος.

Λεπτομέρειες για τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την «αβλαβή διέλευση» από χωρική θάλασσα, τις έρευνες και ασκήσεις σε ξένη ΑΟΖ, στο τεύχος Ιουλίου της «ΕΑ&Τ» που κυκλοφορεί.

 

arowΑρχείο Ειδήσεων 2016...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2015...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2014...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2013...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2012...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2011...
arowΑρχείο Ειδήσεων 2010...