Το μηνιαίο περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» έχει καθιερωθεί ως η πλέον αξιόπιστη, έγκυρη και ακριβής έκδοση του τομέα του στην ελληνική γλώσσα. Συντάσσεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους με δεκαετίες εμπειρίας στην παρουσίαση της αμυντικής πολιτικής και τεχνολογίας, καθώς και από πανεπιστημιακούς εξειδικευμένους σε θέματα διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών, παρέχοντας μιαν άρτια, ανεξάρτητη, απροκατάληπτη και ισορροπημένη ανάλυση των εξελίξεων στην Ελλάδα και στον κόσμο, η οποία είναι μοναδική στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

 

Ύλη-Δομή

  • η ελληνική πολιτική άμυνας και ασφάλειας, καθώς και η εξωτερική πολιτική
  • η εγχώρια και διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
  • τα προγράμματα προμηθειών του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας
  • τα ευρωπαϊκά και διεθνή προβλήματα άμυνας και ασφάλειας
  • η εξέλιξη της αμυντικής τεχνολογίας και των προγραμμάτων προμηθειών ενόπλων δυνάμεων στην ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη και στον κόσμο

 

 

 

 

arowarowarowΠατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους που κυκλοφορεί...