Η EΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους ανθρώπους που ασχολούνται με θέματα άμυνας τόσο από τη θέση κρατικών λειτουργών (υπουργεία, πρεσβείες, επιτελικά γραφεία των τριών όπλων, υπηρεσίες προμηθειών), όσο και από την θέση στελεχών ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών και αντιπροσώπων αμυντικού υλικού γενικότερα.

 

Ύλη-Δομή

  • δεδομένα, πίνακες, χάρτες και αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό
  • εμπεριστατωμένη και σε βάθος ανάλυση του ευρύτερου γεωπολιτικού χώρου στον οποίο εντάσσεται η Ελλάδα και λεπτομερή καταγραφή του συσχετισμού ένοπλης ισχύος Ελλάδας - Τουρκίας - Κύπρου.

 

 

 

 

arowarowarowΠατήστε εδώ για να δείτε το τελευταίο τεύχος μας...