Το διμηνιαίο περιοδικό «ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ» έχει καθιερωθεί ως η πλέον αξιόπιστη, έγκυρη και ακριβής έκδοση του τομέα του στην ελληνική γλώσσα. Το υψηλού επιπέδου περιεχόμενο της συντάσσεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους με προσωπική εμπειρία σε δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και χρήση συναφούς εξοπλισμού, καθώς και από επαγγελματίες του τομέα γενικότερα.

 

Ύλη-Δομή

  • οι σύγχρονες ελληνικές και διεθνείς αντιλήψεις ειδικών επιχειρήσεων
  • οι δραστηριότητες και ικανότητες των ελληνικών και διεθνών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων
  • η εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού τα προγράμματα προμήθειας εξοπλισμού ειδικών επιχειρήσεων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων

 

 

 

 

arowarowarowΠατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους που κυκλοφορεί...